Med en tinglysning af skifteretsattesten undgår du ubehagelige overraskelser, når du har arvet

Med en tinglysning af skifteretsattesten undgår du ubehagelige overraskelser, når du har arvet


Tinglysning er for eksempel indsigten i de rettigheder, der blandt andet kan udgøres af udgøres af et skøde, pant i egen ejendom, andelsbolig, ægtepagter og andet løsøre. Men i hvilke særlige tilfælde kan det betale sig, at få en tinglysning af skifteretsattesten? I denne artikel giver vi dig et overblik over, hvornår det kan betale sig at få en tinglysning af skifteretsattesten.

Hvorfor kan det betale sig at få en tinglysning af skifteretsattesten?

Det kan betale sig at få en tinglysning af skifteretsattesten, hvis du vil belåne ejendommen, når du står som ægtefælle eller arvtager. Skal man ifølge kreditloven kunne belåne ud fra ejendommens friværdi, er det nødvendigt at kunne oplyse, om man er registreret som medejer eller eneejer af ejendommen. Vil man derfor belåne ejendommen, er det altså nødvendigt at få en tinglysning af skifteretsattesten, for at kunne give kreditorloven en afklaring på hvem, der står registreret som ejer af boligen. Ligeledes er det nødvendigt at få en tinglysning af skifteretsattesten, hvis ejendommen er i gæld, og du ønsker et rentefradrag. Her kan det være en god ide at få hjælp fra en testamente advokat

Det er dog ikke kun, hvis du vil belåne ejendommen, at det kan betale sig at få en tinglysning af skifteretsattesten. Det kan også betale sig at få en tinglysning af skifteretsattesten, hvis du ønsker at indefryse ejendomsskatterne. At indefryse ejendomsskatterne vil sige at udsætte betalingen af ejendomsskatten i boligen. Denne mulighed benyttes ofte af ældre, der ikke længere er på arbejdsmarkedet, således at de kan blive boende i deres ejendom, selv om de ikke længere er arbejdsdygtige. Arver du som ægtefælle, og vil du gerne blive boende i jeres bolig, kan det i dette tilfælde være nødvendigt at få en tinglysning af skifteretsattesten, så du er sikret muligheden for at kunne indefryse ejendomsskatten og derved blive boende i din bolig.

En tinglysning af skifteretsattesten er også særligt nødvendigt, hvis du ønsker at sælge den bolig, som du er med- eller eneejer af. Hvad enten du har arvet en ejendom som ægtefælle eller som en anden form for arvtager, er det nødvendigt at kunne fremvise, at man er registreret som medejer eller eneejer af ejendommen. I tilfælde hvor den arvede ejendom skal sælges, er det derfor vigtigt at få en tinglysning af skifteretsattesten.

Med en tinglysning af skifteretsattesten skal du ikke gøre dig bekymringer om arven

En skifteretsattest er rettigheden, der angiver hvem, der har ejer eller har andel i en ejendom, når ejendommens ejer går bort eller vælger at lade ejendommen gå videre i arv. Det er her i skifteretsattesten, at man bliver registreret som medejer eller eneejer af ejendommen, hvis man som ægtefælle eller arvtager skal overtage ejendommen retmæssigt. Står du til at arve, er der mange fordele at finde ved at få en tinglysning af skifteretsattesten med det samme, således at du kender dine rettigheder og ikke skal til at lede efter dem på upassende tidspunkter. Når du får en tinglysning af skifteretsattesten har du hurtigt fået styr på blandt andet diverse underskrifter, der skal indhentes samt en hurtig forberedelse af tinglysningen og behandling af skifteretsattesten.